MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme www.yazgönder.com ve www.yazgonder.com (YazGönder Aracılık Ltd.şti) ile üye arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek maksadıyla düzenlenmiştir.

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

YazGönder Aracılık Limited Şirketi : TÜBİTAK Marmara Teknopark, Barış Mah. DR. Zeki Acar Cad. No:30 İç Kapı No: 1 Gebze/KOCAELİ (www.yazgönder.com ve www.yazgonder.com) info@yazgonder.com

ÜYE –AD -SOYAD : ADRES………

Tarafların yukarıda belirtilen adresleri yasal tebligat adresi bulunmakla birlikte, adres değişikliklerini diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde yapılacak ihtar ve ihbarların ellerine ulaşmadığı iddiasında bulunamazlar.

MADDE 1 TANIMLAR :

www.yazgönder.com : www.yazgönder.com ve www.yazgonder.com isimli internet sitesi ve bu sitenin tüm görsel, fikri mülkiyeti, teknik bilgisi (know how’u) ve tüm mülkiyeti YazGönder Aracılık Limited şirketine ait olup iş bu sözleşmede YazGönder Aracılık Limited şirketi www.yazgönder.com olarak adlandırılacaktır.

ÜYE : İşbu üyelik sözleşmesini elektronik ortamda e-posta adresi/ sms doğrulama kodu/ kimlik bilgileri (T.C. kimlik numarası, adresi) ile kayıt ettirerek onaylayan ve www.yazgönder.com ‘un iş birliği içerisindeki dergi, gazete, hakemli dergi, yazılı ve görsel basında (internet ortamı da dahil olmak üzere) faaliyetlerini sürdüren her türlü basım yayın kuruluşlarında yayınlanması için eserlerini gönderen gerçek kişidir.

YAYINCI : www.yazgönder.com isimli internet sitesinde çeşitli konularda ilanlar açarak üyelerin kendilerine gönderdikleri yazıları yayınlayan dergi, gazete, hakemli dergi, yazılı ve görsel basında faaliyetlerini sürdüren (online da dahil olmak üzere) gerçek veya tüzel kişilerdir.

MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU :

İşbu sözleşmenin konusu www.yazgönder.com’un üye ile yayıncı arasında iletişimin sağlanması, üye tarafından üretilen yazı ve çeşitli içeriklerin yayıncıya ait yayın kurulunda incelenerek yayınlanmasına aracılık etmesidir.

MADDE 3 ÜYENİN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, www.yazgönder.com üzerinden yayıncıya gönderdiği esere ilişkin olarak, eserin orijinal eser olduğunu, herhangi bir şekilde usulsüz alıntı içermediğini, başkasına ait bir eser olmadığını, fikir ve sanat eserleri kanununa aykırılık içermediğini, yerli ve yabancı eserden esinlenilme veya taklit/kopya olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye yukarıda belirtilen yükümlülüğe aykırı davranması halinde hukuki ve cezai anlamda www.yazgönder.com ile yayıncının herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 3. kişilerin bu nedenle www.yazgönder.com veya yayıncıya karşı açacağı maddi veya manevi tazminat davalarında bedel ve yargılama giderlerinin tamamını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, eserinin www.yazgönder.com aracılığıyla yayıncıya gönderilmesi ve yayıncı tarafından yayınlanması halinde telif ücreti olarak herhangi bir bedel talep etmeyecektir ancak yayıncı ilanında telif ücreti beyan ettiyse bahsedilen miktarı eser sahibine ödemek zorundadır. Üye, eserini www.yazgönder.com aracılığıyla birden çok yayıncıya gönderebileceği gibi tek bir yayıncıya da gönderebilir. Üye eserinin bir yayıncı tarafından yayınlanması konusunda www.yazgönder.com üzerinden anlaşma sağlar ise diğer yayıncılardan eseri yayınlanmamasını isteme, eseri geri çekme hakkına sahiptir. Üye eserini yayınlatmak için ödediği/ödeyeceği ücreti iade talep etme hakkına sahip değildir. Üyenin eserini yayıncıya göndermekten vazgeçmesi de dahil olmak üzere ücret iadesi mümkün değildir. Üye ödemeyi yapmadan önce tüm bu hususları gözden geçirmek durumundadır. Üyenin, www.yazgönder.com üzerinden eserini yayıncıya göndermesi ve ödeme yapması halinde eserinin yayıncı tarafından yayına çıkarılacağı hiçbir şekilde garanti edilmez. Üyenin göndermiş olduğu eserlerin yayınlanıp yayınlanmayacağı, ne zaman ve ne şekilde yayınlanacağı tamamen yayıncının inisiyatifindedir.

MADDE 4 : www.yazgönder.com’un HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

www.yazgönder.com, üyeler tarafından gönderim ücreti/okuma ücreti ödenen yazıları, yayıncılara iletmekle yükümlüdür. www.yazgönder.com üyelere ait serlerde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz, eseri tadil edemez. www.yazgönder.com üyenin, yayıncıya iletilmek üzere gönderdiği eserin incelenmek üzere yayıncının editörü/çalışanı/yetkilisine gönderildiğinin bilgisini üyeye vermek zorundadır. www.yazgönder.com üyenin bilgilerini yayıncıya vererek, üyenin eserinin yayınlanması ve diğer işlemler için üye ile yayıncı arasında iletişime aracılık etmek zorundadır.

MADDE 5 : YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRESİ

Üye ve www.yazgönder.com arasında çıkacak uyuşmazlıklarda Kuşadası Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 6:

Taraflar İşbu 6 maddeden oluşan sözleşmeyi hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradeleri ile okuyarak kabul etmişlerdir.